اصفهان: خیابان فردوسی،ساختمان آزاد ، واحد 304
info@ehsanahmadi.ir

کسب و کار

Business model

مدل کسب و کار

مدل کسب و کار، منطق یک شرکت در چگونگی خلق، ارائه و کسب ارزش را توصیف می کند. مدل کسب و کار، همانند طرحی‏ کلی برای استراتژی عمل می‏‏ کند تا استراتژی از طریق ساختارها، فرآیندها و سیستم‏ های سازمانی پیاده شود.

 

محتویات آمده در مدل کسب و کار:

منطق خلق ارزش، انتقال ارزش و کسب ارزش به وسیله یک کسب و کار را مشخص و بیان می کند.

 مدل کسب و کار را می توان به بهترین شکل ممکن از طریق ۹ جزء سازنده آن تشریح نمود. این اجزا، منطق چگونگی موفقیت شرکت را نشان می‏ دهند.

 

چند مفهوم مشابه اما متفاوت:

مشتریان، قلب هر مدل کسب و کاری را تشکیل می دهند. بدون مشتریان سودآور، هیچ شرکتی نمی تواند در بلند مدت دوام آورد. مدل کسب ‏و‏ کار، ممکن است یک یا چند بخش بزرگ یا کوچک از مشتریان را تعریف نماید. 

شرکت باید هوشیارانه تصمیم بگیرد که خواهان ارائه خدمت به چه بخش‏ هایی و یا چشم ‏پوشی از چه بخش‏ هایی است. پس از انتخاب مشتریان هدف، می توان مدل کسب و کار را بر پایه درکی قوی از نیازهای خاص مشتری، به ‏دقت طراحی نمود.

گروه های مشتری در صورتی به بخش های مختلف قابل تفکیک اند که:

خدمات مشاورای اختصاصی مدیران ارشد سازمانی
۹۲%
آموزش و پیاده سازی دوره های تخصصی
۸۴%
خدمات مشاور مالی و مالیاتی
۸۷%
برندینگ و طراحی برند بوک
۹۷%

شاخص های مختلف بخش بندی نمودن بخش های مشتریان:

نکته: تقسیم بندی های دیگری برای بخش های مشتریان وجود دارد که ۴ بخش بالا تنها مهم ترین آن ها است.

انواع مختلف بازار هدف:

مفهوم ارزش چیست؟

ارزش پیشنهادی، دلیل ترجیح یک شرکت نسبت به سایر شرکت ‏ها توسط مشتریان است. هر ارزش پیشنهادی متشکل از بسته ای منتخب از کالاها و خدمات است که نیازهای یک بخش خاص از مشتریان را برآورده می ‏نماید. ارزش پیشنهادی ترکیبی متمایز از عناصری است که نیازهای بخشی از مشتریان را برآورده کرده و از این طریق، خلق ارزش می کند.

نکته: ارزش‏ ها ممکن است کمّی (نظیر قیمت یا سرعت خدمت رسانی) و یا کیفی (نظیر طراحی و تجربه مشتری) باشند. 

ابعادی برای ارزش پیشنهادی:

 • تازگی
 • عملکرد
 • سفارشی سازی
 • انجام کامل کار
 • طراحی
 • برند / جایگاه
 • قیمت
 • کاهش هزینه
 • کاهش ریسک
 • دسترسی
 • راحتی / قابلیت استفاده

کانال‏ ها وظایف متعددی را انجام می دهند:

نکته: شرکت باید نوع رابطه‏ ای را که می‏ خواهد با هر بخش از مشتریان ایجاد کند، برای خود شفاف نماید. گستره این روابط می‏ تواند از ارتباطات حضوری تا خدمات پشتیبانی خودکار را در برگیرد.

انگیزه های زیر می توانند پیش‏ران‏ های ارتباط با مشتری باشند: 

نکته: بخش ارتباط با مشتری مدل کسب و کار، تاثیر عمیقی بر تجربه کلی مشتری می‏ گذارد.

انواع ارتباط با مشتری:

نکته: اگر مشترین قلب مدل کسب و کار باشند، جریان های درآمدی شریان‏ های آن را تشکیل می‏ دهند. شرکت باید از خود بپرسد که هر بخش مشتری واقعا برای چه ارزشی تمایل به پرداخت پول دارد؟ در صورتی‏ که شرکت به این سوال پاسخ درستی دهد، قادر به ایجاد یک یا چند جریان درآمدی برای هر بخش مشتری خواهد بود. 

مدل کسب و کار می‏ تواند شامل دو نوع مختلف از جریان های درآمدی باشد:

راه ‏های ایجاد جریان درآمدی:

آماده ایم برای شروع پروژه؟

همین حالا با هم اندیشی رویای خود را به حقیقت تبدیل کنید.
hamadanian
noor company
company 2
azhin company
company 1