اصفهان: خیابان فردوسی،ساختمان آزاد ، واحد 304
info@ehsanahmadi.ir

منابع انسانی

منابع انسانی

منابع انسانی

توسعه منابع انسانی(Human resource development ):

آنچه منجر به افزایش کارایی سازمان می گردد اختصاص هزینه و زمان برای توسعه کارکنان در هر سازمانی است. پشتیبانی اهداف سازمانی توسعه منابع انسانی ، افزایش بهره وری ،  بهبود عملکرد و سودآوری در سازمان ها مبتنی بر رشد علم و استعداد و مهارت های منابع انسانی می باشد .توسعه منابع انسانی رضایت کارمندان همچنین مخاطبین مشتریان را در بر می‌گیرد ما با بهره گیری از مشاورین منابع انسانی باتجربه‌ای بالغ بر ۱۵ سال حضور در شرکت ها و کمپانی های معتبر در زمینه آموزش و توسعه مدیریت استعداد ها و توانمندسازی مدیران در حال ارائه خدمات می باشد.

خدمات ما شامل:

در عصر جدید موفقیت یک سازمان بدون شک بستگی به منابع انسانی آن سازمان دارد رسالت تیم مشاوران منابع انسانی، ارزیابی وضع موجود منابع انسانی در سازمانها و ارائه گزارش به مدیران ارشد سازمان جهت تصمیم گیری و رسیدن به هدف استراتژیک و انجام اقدامات عملیاتی و آسیب شناسی می باشد

فراگیری علم مدیریت ممکن است برای همه افراد کاربرد و الزام نداشته باشد. چرا که مدیریت را زمانی میتوان یاد گرفت که آن را کم و بیش تجربه کرده باشیم. به بیان دیگر مفاهیم تئوریک مدیریت زمانی برای فرد ملموس و قابل یادگیری کامل خواهد بود که پاسخ چالشهایی که معمولاً در مدیریت خود وجود دارد را دریافت کند.

با فرض وجود دو منشأ شایستگی مدیریت (ژن و تربیت پیش از بزرگسالی) وارد مرحله آموزش و به تبع آن یادگیری میشویم. در این وضعیت شش روش یادگیری را به رسمیت میشناسیم:

Challenging Assignments

در این روش فرد را در برابر چالشهای مختلف قرار داده تا از طریق سعی و خطا یا تجربه مهارت لازم را فراگیرد. به عنوان مثال میتوان به یادگیری دوچرخه سواری اشاره کرد که در آن فرد با سعی و خطای زیاد در نهایت مهارت حفظ تعادل خود بر روی دو چرخ را یاد میگیرد.

نکته: در مدیریت باید دقت داشت که چالشهایی که افراد را در برابر آن قرار میدهیم خارج از ظرفیت فرد مورد نظر نباشد.

توصیه: گردش و چرخش شغلی یک چالش مناسب برای افراد است.

یادگیری از دیگران

در این روش با شناسایی افراد موفق، مربی و الگو میتوان از تجربیات آنها در مدیریت یاد گرفت. این افراد در سازمانها وجود دارند و افرد به تناسب میزان آگاهی و تجربه خود به شکلی متسلسل در یک سازمان یادگیری مدیریت هستند.

یادگیری از اشتباهات و شکست‌ها

هر مدیری در دوران فعالیت خود اشتباهات بزرگ و کوچکی را مرتکب شده است. این خطاها و مشاهده نتیجه آنها برای افراد آموزنده خواهد بود. با این فرض ارتکاب خطا دارای یک وجه مثبت و آموزش دهنده نیز خواهد بود.

خطای مدیریت در صورت تکرار دیگر دارای وجه مثبتی نیست چرا که فرد نتوانسته است از خطای گذشته خود تجربه لازم را اخذ کند.

خدمات مشاورای اختصاصی مدیران ارشد سازمانی
۹۲%
آموزش و پیاده سازی دوره های تخصصی
۸۴%
خدمات مشاور مالی و مالیاتی
۸۷%
برندینگ و طراحی برند بوک
۹۷%

گرفتن بازخورد

در این روش فرد با رعایت روحیه انتقاد پذیری سعی میکند تا بازخوردهای دیگران نسبت به خود را دریافت کند. در اخذ بازخوردهای دیگران خواهد داشت. گرفتن بازخورد از دیگران به دلیل اینکه افراد نسبت به خود دارای نقاط کور بوده و بصورت پیش فرض نسبت به اعمال خود متعصبند؛ مهم است.

یاد دادن

یاد دادن به دیگران در فرآیند یادگیری فرد اثربخشی دارد. فرد آموزش دهنده علاوه بر اینکه زنجیره انتقال علم را ادامه میدهد بلکه خود نیز در چرخه یادگیری، مرور و درک بهتر مفاهیم قرار میگیرد.

گذراندن دوره‌های رسمی آموزش

فرد با داشتن زمینه های لازم برای یادگیری مدیریت میتواند با مطالعه کتاب، مقالات و شرکت در دوره‌های آموزشی دانش مدیریت خود را ارتقاء بخشد.

داشتن سبدی از شش روش یادگیری و تقویت دوره ای آن میتواند مهارت مدیریت فرد را بهبود بخشیده و او را به روز نگهدارد.

در همه بخشهای مدیریتی یک سازمان، مدیران باید نسبت به تصمیم گیری در خصوص افراد بخش خود اقداماتی انجام دهند. تنبیه، پاداش، ارتقاء، جایگزینی، آموزش و … از جمله فعالیت‌هایی است که مدیر نسبت به زیرمجموعه خود در خصوص آن نیاز به تصمیم گیری دارد. بنابراین هر مدیر باید نسبت به دانش مدیریت منابع انسانی آگاهی های لازم را داشته باشد.

فرآیندهای سازمان

فرآیندهای عملیاتی: انجام مأموریت اصلی سازمان (افرادی که در این فرآیند فعالیت میکنند را افراد صف سازمان مینامیم)

فرآیندهای مدیریتی و پشتیبانی: مدیریت و پشتیبانی سازمان، عملیات آن و افراد صف. (افرادی که در این فرآیند فعالند را ستاد مینامیم). مدیریت منابع انسانی بخشی از فرآیندهای ستادی سازمان است.

راهبران و مشاوران منابع انسانی ما آماده ارائه خدمات به سازمان شما هستند

خدمات ما در حوزه منابع انسانی:

۱. طراحی ساختار سازمانی و مشاغل

در آن با طراحی یک ساختار سازمانی دقیق به همراه عنوان شغل، جایگاه و شرح شغل استاندارد اقدام میکنیم.

۲. برنامه ریزی نیروی انسانی

با اتخاذ تدابیر مناسب پیش بینی های لازم را با توجه به نیازهای آتی سازمان شناسایی و بر اساس آن نسبت به منابع انسانی برنامه ریزی میکنیم. با این پیش فرض پاسخگویی به سه سؤال زیر مواردی که باید برای آن برنامه ریزی کنیم تعیین میشوند.

  • سازمان با توجه به مسیر آینده خود به چه تعداد نیروی انسانی در چه مشاغلی نیاز دارد؟
  • افراد مورد نظر باید دارای چه مشخصات، توانمندیها و شایستگی‌هایی باشند؟
  • این افراد را باید از چه طریقی به سازمان اضافه یا حتی تعدیل کنیم؟

۳. جذب

سازمان با ایجاد جذابیت های لازم، سازمان مورد علاقه جهت فعالیت و کار برای افراد مستعد و شایسته باشد.

۴. استخدام

برای استخدام و بکارگیری افراد شایسته، ابزارهای خوب، مصاحبه خوب یک فرآیند استخدامی عالی داشته باشیم.

  1. آموزشهای توجیهی بدو استخدام

افراد بعد از استخدام و ورود به یک سازمان جدید نباید رها شده و برای پس از ورود فرد باید برای جاگیری صحیح و آموزش مناسب و نیز انتقال فرهنگ سازمانی به وی برنامه ریزی وجود داشته باشد.

  1. آموزش حین خدمت

متناسب با موضوع فعالیت سازمان و بازار و حتی فناوری های نوین لازم است برنامه ریزی لازم برای نیروی انسانی صورت گیرد.

  1. مدیریت عملکرد

در مدیریت منابع انسانی باید برای بهره وری بهتر نیروی انسانی سیستم های مدیریت عملکرد وجود داشته باشد.

  1. حقوق و دستمزد

در مدیریت منابع انسانی کلیه برنامه ریزی های لازم برای حقوق، مزایا و پاداش های افراد صورت میگیرد.

۱. طراحی مسیرهای پیشرفت شغلی

با توجه به اینکه در یک سازمان پویا و موفق، افراد نیازمند و علاقمند به پیشرفت شغلی هستند؛ باید در مدیریت منابع انسانی طراحی های لازم برای امکان پیشرفت شغلی فرد وجود داشته باشد.

۲. تأمین رضایت کارکنان

رضایتمندی کارکنان از سازمان

۳. طراحی نظام ارتباطات داخلی

تشریح ارتباطات میان فردی و میان واحدی در سازمان

۴. مدیریت انفصال از خدمت

نحوه انفصال، علت آن و نیز حفظ ارتباط با نیروی جداشده از سازمان پس از خدمت

آماده ایم برای شروع پروژه؟

همین حالا با هم اندیشی رویای خود را به حقیقت تبدیل کنید.
hamadanian
noor company
company 2
azhin company
company 1