اصفهان: خیابان فردوسی،ساختمان آزاد ، واحد 304
info@ehsanahmadi.ir

معرفی کتاب

معرفی کتاب های ارزشمند

ما در این قسمت سعی کرده ایم مجموعه ای بهترین کتاب هایی که نیاز دارید را به شما معرفی کنیم. این مجموعه حاصل سال ها تلاش است که مطالعه آنها به شما کمک شایانی می نماید تا در این راستا قدم های محکم تری بردارید.

این مطالب ادامه دارد …

هنر رقصیدن با استراتژی

هنر دستیابی

هنر خوب زندگی کردن

بی حد و مرز

هنر شفاف اندیشیدن

پنجمین فرمان

رقص تغییر

انسان جاری

عملی کردن دانسته ها

ذهنیت موسس