اصفهان: خیابان فردوسی،ساختمان آزاد ، واحد 304
info@ehsanahmadi.ir

دوره های تخصصی

این بهترین فرصت برای پیوستن به ما هست

توانایی یادگیری زودترو سریع تراز رقبا و افراد تنها مزیت نسبی در عرصه جدید خواهد بود

هدف گذاری

اهداف به انسان حس کنترل میدهند

افراد بی هدف ابزار انسانهای هدفمند خواهندشد

روشهای و مدلهای هفگذاری:

OKR

MBO

ABC

ABB

WOOP

تفکر سیستمی

اصول مهم در تفکر سیستمی

 • نگاه به ارتباطات متقابل و نه چیزها
 • سعی در دیدن فرآیندها و نه تصاویر لحظه ای
 • جداسازی پیچیدگی های جزئی از پیچیدگی های پویا
 • تمرکز بر حوزه های با قدرت نفوذ و خاصیت اهرمی بالا
 • نگاه به علت های اساسی و پایه ای و نه علت های سطحی و نشانه ای

توسعه فردی (IDP)

عمر شما از زمانی آغاز میشود که اختیار سرنوشت خود را در دست بگیرید.

شش عامل مؤثر بر عملکرد افراد

 1. استعداد: میزان آمادگی فرد برای توفیق در یک نقش و موقعیت خاص
 2. دانش و مهارت: بر اساس استعداد و نیازمندی دانش و مهارت لازم کشف و فراگیری شود.
 3. منابع و ابزار
 4. فرصت و اختیار
 5. انگیزه
 6. پشتکار

آینده پژوهی

​پژوهش آینده و تفکر آینده پژوهانه ابزاری است که هر مدیری برای بقا در دنیای پرتلاطم کسب و کار امروزی به آن نیاز دارد.

اهداف درآینده پژوهی:

ایروین و مارتین اهداف آینده نگاری به شش دسته اصلی ذیل تقسیم می نمایند :

۱- تعیین جهت

۲-تعیین اولویت

۳- ایجاد یک هوش آینده نگر

۴-  ایجاد اجماع

۵- حمایت و پشتیبانی

رهبری و مدیریت سازمانی

 • رهبری یک نقش است و یک جایگاه نیست.
 • رهبری اختصاص به جایگاه بالای سازمانی ندارد اگرچه بطور عام هرچه جایگاه فرد در سازمان بالاتر باشد اثرگذاری بیشتری خواهد داشت.
 • رهبران موفق با دارا بودن پنج ویژگی رهبری میکنند:

  1. الگو بودن (Model The Way)
  2. الهام بخشی در مسیر چشم اندازی مشترک برای همگان (Inspire a shared vision)
  3. راضی نبودن از وضع موجود با هدف بهبود مستمر در فرآیندها (Challenge the process)
  4. توانمندسازی سایرین با هدف تیم سازی (Enable others to act)
  5. انتشار احساس و انرژی خوب (Encourage the heart)

برند شخصی

برند شخصی یعنی: دیگران چه تعریفی از شما دارند؟

آدمها نمی دانند به چه چیزهایی نیاز دارند

ولی وقتی به آنها می رسند، تعجب می کنند

که چگونه بدون آن زندگی کرده اند

انواع رویکردها به موضوع برندینگ شخصی

همه آنان که در مورد برندینگ شخصی صحبت کرده اند

مدیریت شخصی، مهارت های زندگی و روانشناسی ارتباطات

 راهکارهای موفقیت در زندگی و کسب و کار

 شخصیت شناسی، تحلیل توصیه های متناسب برای بهبود زندگی

 هویت سازی و برنامه ریزی با رویکرد برندینگ

 شبکه های اجتماعی )حضور و تولید محتوا در شبکه های اجتماعی(

 عوامل رفتاری و ظاهری )زبان بدن، مهارتهای کلامی و ارتباطی(

…•  و مدلهای ایرانی! )سطحی نگری، تشویش افکار عمومی و(

اصول مذاکره پیشرفته

یافتن اشتراکات در مذاکره و تاکید بر آنها بسیار مهم است. پس از پیدا کردن نقاط اشتراک شنیدن نظر طرف مقابل و مذاکره در مورد آنها گام بعدی در مذاکره است.

 

منابع انسانی

دو مسیر شغلی اصلی:

 1. Technical Functional
 2. General Managerial

مدیران سازمان را باید ساخت، چرا که آنها متولد نمیشوند.

منابع مالی

مدیریت بر مبنای فعالیت (ABM)

 • تجزیه و تحلیل فعالیتها برای کمک به تصمیم سازی مدیریت
 • تاکید بر کاهش اقلام بهای تمام شده از طریق تحلیل فعالیتها

وظایف مدیریت بر مبنای فعالیت 

 • معرفی فعالیتهای دارای ارزش افزوده و فعالیتهای بدون ارزش افزوده
 • مهندسی مجدد و طراحی مجدد ساختار فعالیتها
 • الگوبرداری فعالیتهای با ارزش افزوده به عنوان ابزار کلیدی برای بهبود مستمر
 • توسعه سیستم اندازه گیری کارایی برای بهبود مستمر 

کسب و کار ( اصول مذاکره، فروش، مدل های کسب و کار)

 • خلق مدل کسب و کار
 • بوم مدل کسب و کار
 • الگوهای مطرح در مدل کسب و کار
 • طراحی مدل کسب و کار
 • تحلیل استراتژیک در مدل کسب و کار
 • استراتژی‏ اقیانوس آبی و مدل کسب و کار
 • فرآیند نوآوری در مدل‏ کسب و کار
 • مدل کسب و کار شما

استعدادیابی و جانشین پروری

 فرآیند استعدادیابی در سازمان نباید بازنده داشته باشد. افراد در هر فرآیند استعدادیابی نباید احساس عقب  ماندن یا باختن کنند.

ارزیاب استعداددر سازمان باید دارای مقبولیت عام باشد.

افراد شرکت کننده در فرآیند استعدادیابی باید از نتیجه ضعف ها و قوت های خود آگاهی یابند.

خزانه استعداد دو کاربرد دارد. نخست در فرآیند جانشین پروری قابل رجوع است. دوم، نیازهای آموزشی نیروی انسانی را نمایان میکند.

آماده ایم برای شروع پروژه؟

همین حالا با هم اندیشی رویای خود را به حقیقت تبدیل کنید.
hamadanian
noor company
company 2
azhin company
company 1