اصفهان: خیابان فردوسی،ساختمان آزاد ، واحد 304
info@ehsanahmadi.ir

تفکر سیستمی

system thinking

تفکر سیستمی

تفکر سیستمی یک چارچوب مفهومی است پیکره‌ای از دانش و ابزار  که طی ۵۰ سال گذشته توسعه داده شده است تا بتواند نمای کلی را شفاف تر نشان دهد و ما را یاری دهد که بتوانیم آن را به صورت موثری تغییر دهیم.

علیرغم نو بودن ابزار جدید مفاهیم اساسی آن بسیار قابل تامل است.

ارتباط بین فراگیری شخصی و یادگیری سازمانی بسیار مشهود است تعهد متقابل بین سازمان و فرد و روحیه مشترکی که سرشار از تمایل به یادگیری است .

تسلط رهبران در چگونگی برخورد با مدلهای ذهنی مدیران و انطباق مستمر و رشد در یک محیط در حال تغییر بستگی به یادگیری نهادی دارد فرآیندی که طی آن مدیریت تصور ذهنی مشترک خود را نسبت به سازمان بازار و رقبا تغییر می‌دهد.

تفکر سیستمی اهمیت بسیار بالایی دارد چرا که تیم ها و نه افراد سنگ بنای یادگیری در سازمان های مدرن را تشکیل می دهند تا زمانی که تیم‌ها یاد نگیرند سازمان‌ها نیز قادر به یادگیری نخواهندبود.

تفکر سیستمی

تفکر سیستمی سایر قواعد را یکپارچه می کند و باعث می شود که سایر نظم ها تدابیر مجزایی نباشند و در به تازه‌ترین حوزه مدیران نشود در غیاب یک نگرش سیستمی هیچ انگیزه‌ای برای بررسی نحوه ارتباط سایر قواعد با یکدیگر وجود نخواهد داشت.

تفکر سیستمی به سازمانها می آموزد که به طور مستمر در حال افزایش ظرفیت های خود برای ساختن آینده‌ای بهتر باشند برای چنین سازمانی ادامه حیات هدف نخواهد بود یادگیری برای ادامه حیات و یا مترادف آن یادگیری انطباقی مهم و حتی ضروری است.

اما در یک سازمان یادگیرنده یادگیری انطباقی با یادگیری زاینده ممزوج خواهند شد آن یادگیری که ظرفیت خلاقیت سازمان را بارور می سازد.

نگرش سیستمی به ما می‌گوید که برای فهمیدن مشکلات اساسی لازم است به مسائلی فراتر از اشتباهات فردی یا باخت و اقبال نامساعد بپردازیم باید از وقایع و شخصیت ها بالاتر برویم باید به عمق ساختار ای پی بریم.

نقش تفکر سیستمی در سازمان:

خدمات مشاورای اختصاصی مدیران ارشد سازمانی
۹۲%
آموزش و پیاده سازی دوره های تخصصی
۸۴%
خدمات مشاور مالی و مالیاتی
۸۷%
برندینگ و طراحی برند بوک
۹۷%

مهارت‌های تفکر سیستمی

تفکر ساختار به عنوان علت

تفکر در طول زمان (تفکر پویا)

تفکر کل نگر

تفکر حلقه بسته

تفکر عملیاتی

تفکر کمی

تفکر علمی

ابزارهای تفکر سیستمی

نمودارهای رفتار در طول زمان

کوه یخ

نردبان استنتاج

چشم سوزن

نمودارهای علت و معلولی

نقشه‌های نرخ و حالت

نرم افزارهای شبیه سازی سیستم‌های پویا با استفاده از کامپیوتر

آزمایشگاه‌های شبیه سازی کامپیوتری

تفکر سیستمی2

تفکر سیستمی در سازمان یادگیرنده

در کتاب «پنجمین فرمان» پنج فرمان برای شکل‌گیری سازمان یادگیرنده  مطرح گردیده است:

۱- خبرگی فردی

۲- مدل‌های ذهنی

۳- چشم انداز مشترک

۴- گفتگو و کار تیمی

۵- تفکر سیستمی

تفکر سیستمی3

آماده ایم برای شروع پروژه؟

همین حالا با هم اندیشی رویای خود را به حقیقت تبدیل کنید.
hamadanian
noor company
company 2
azhin company
company 1