اصفهان: خیابان فردوسی،ساختمان آزاد ، واحد 304
info@ehsanahmadi.ir

برند شخصی

“برند آفرینی شخصی”

شخصیت برند (Brand Personality)

برند شخصی (Personal Brand)

برند آفرینی شخصی
b2

انواع رویکردها به موضوع برندینگ شخصی

همه آنان که در مورد برندینگ شخصی صحبت کرده اند…

اهمیت برندینگ شخصی

برندهای شخصی، راحت تر برندها را می سازند.

هم افزایی برندها و برندهای شخصی پشت آنها شروع، راه اندازی و اجرای هر کاری را برای «من» آسان تر می کند.

تبدیل شدن به یک کارآفرین و رهبر به واسطه رهبری و آفرینش برند برای شرکت من  (Me Inc.)

ایجاد اعتبار، شهرت و جایگاه، در قلب ها و ذهنهای مخاطبان و در نتیجه ورود به بخش راست مغز با ماندگاری بیشتر.

 

دیگر به واسطه داشتن مخاطبان، مال خودم نیستم و برای حفظ جایگاه برند خود در ذهن و قلب مخاطبان باید همیشه در مسیر تکامل و تعالی حرکت کنم و این یعنی: محکومیت به موفقیت.

 

آنهایی که برندینگ شخصی کرده اند تقریبا همگی بر این باورند که:

آدمها نمی دانند به چه چیزهایی نیاز دارند ولی وقتی به آنها می رسند، تعجب می کنند که چگونه بدون آن زندگی کرده اند.

-استیو جابز

 

خدمات مشاورای اختصاصی مدیران ارشد سازمانی
۹۲%
آموزش و پیاده سازی دوره های تخصصی
۸۴%
خدمات مشاور مالی و مالیاتی
۸۷%
برندینگ و طراحی برند بوک
۹۷%

پس بدون برند شخصی (مرور سلبی اهمیت برندنیگ شخصی)

"سازنده برند شخصی"

چه کسی باید برند «من» را بسازد؟

جواب: من

 

چرا باید «من» را «خودم» بسازم؟

برندینگ شخصی یعنی هویت سازی و این تنها بخشی از فرایند برندینگ است که قابل برون سپاری نیست.

 

برای چه کسانی باید برندینگ شخصی انجام دهم؟

برند شخصی فقط برای مخاطبان هدف تعریف نمی شود. ما برند شخصی را برای کسی تعریف یا تدوین نمی کنیم. ما با برند شخصی زندگی می کنیم. ما فقط با مخاطبان هدف زندگی نمی کنیم؛ با همه مردم زندگی می کنیم. برند شخصی ما آن چیزی است که همه مردم از ما تعریف می کنند نه فقط مخاطبان هدف ما. (این امر به ویژه در افراد با کسب و کارهای تخصصی بسیار مهم است)

 

چه زمانی باید برندینگ شخصی را آغاز کنم؟

جواب: همین امروز

مخاطبان منتظر نمی مانند شما هویت خود را خلق کنید…

مخاطبان این هویت را برای شما می سازند و این هویت، الزاما هویت مطلوب و ایده آل شما نخواهد بود.

 

چرا باید همین امروز برندینگ شخصی را آغاز کنم؟

برندینگ شخصی؛ مفهومی کهن با رویکردی نوین به انسانیت

برند خود را بساز وگرنه برند شخصی ات، تو را خواهد ساخت!

چه زمانی برندینگ شخصی من به انجام می رسد؟

جواب: هرگز!

برندینگ کار یک عمر است!

آنچه شما نیستید! (برند شخصی شما نیست)

۱) آنچه خودم می خواهم یا می گویم یا…

برند شما آن چیزی نیست که خودتان از خودتان تعریف می کنید!

ولی انتخاب آن با شماست.

 

Your brand is what people say about you when you’re not in the room.

– Jeff Bezos (Founder of Amazon)

 

برند شما چیزی است که مردم در مورد شما می گویند، درست در زمانهایی که شما حضور ندارید!

برند شخصی یعنی: دیگران چه تعریفی از شما دارند؟

تفاوت ادراک (Perception) با تصویر (Image)

«تصویر ذهنی مردم» آنچه مردم می گویند

مهمترین دام در هویت برند، ماندن در برند تصویر شده است. (Brand Image Trap)

مهمترین و خطرناکترین دام برند شخصی این است که به مخاطب اجازه دهیم تصویر و ادراک ذهنی خود را به برند دیکته کند. (به ساز مخاطب رقصیدن)

۳) المان های سطحی و مشهود شما

اینها برند شخصی  شما نیست:

شغل شما

رزومه شما

صعود و نزولهای شما

شبکه ارتباطات شما

پروفایل لینکدین شما

نقشهای رهبری شما

نتیجه جستجوی گوگل شما

تیپ و ظاهر شما

راه ارتباطی شما با دیگران

دکور دفترکار شما

 

۴)  نقشی که می گیرید، می آفرینید یا…

 

برندینگ شخصی، نقش دادن به شخصیت شما و نقش آفرینی نیست.

هر شخصی یک برند شخصی منحصر به فرد دارد که باید آن را کشف کند و پرورش دهد.

من باید خودم باشم نه نقشی که برایم تعریف می شود.

من برند شخصی را ایجاد نمی کنم، من خودم برند شخصی ام و با آن زندگی می کنم.

برندینگ شخصی به معنی دستکاری انسان ها نیست

Is Personal Branding Cynical and Manipulative?

برندینگ شخصی

داستان زندگی واقعی خودتان است!

"نبایدهای برند شخصی"

آنچه برندینگ شخصی نیست:

۲)  برندینگ شخصی الزاماً مشهور شدن نیست.

برندینگ شخصی دنبال موفقیت رفتن نیست!

It Isn’t About Getting Success

آنچه برند شخصی نمی تواند انجام دهد:

برند شخصی نه تنها نمی تواند ناشایستگی های شما را جبران کند و بر آن ها سرپوش بگذارد، بلکه آن ها را بیشتر عیان می کند و به نمایش می گذارد.

برند شخصی نمی تواند الزاماً شما را به شهرت برساند. شهرت، معمولاً اتفاقی است و سطحی، نه عاملی برای موفقیت. برند شخصی بیشتر نفوذ و قدرت شما را در میان مخاطبانتان تقویت می کند.

برند شخصی نمی تواند الزاماً شما را ثروتمند کند. ثروت، نیز ممکن است اتفاقی یا سببی به دست آید و الزاماً عاملی برای موفقیت نیست.

برند شخصی اگر هدف متناسبی داشته باشد، شرایطی را برای تسهیل در کسب ثروت فراهم می کند.

برند شخصی به تنهایی نمی تواند شما را به اهدافتان برساند. اهداف شما باید درست و متناسب با برند شخصی مورد انتظارتان تعریف شوند.

اما و اگرهای برند شخصی (دردها)

برند شخصی اما و اگرهای زیادی دارد.

برند شخصی ممکن است هزینه فرصت های جبران ناپذیری داشته باشد

۳)  برندینگ شخصی کار یک روز و دو روز و یک سال و دوسال نیست.

  الزاماً پس از سالیان سال تلاش، برند شخصی نمی شوم

 

آماده ایم برای شروع پروژه؟

همین حالا با هم اندیشی رویای خود را به حقیقت تبدیل کنید.
hamadanian
noor company
company 2
azhin company
company 1